Biblia SacraEpistola Joannis Tertia

p. 803 - Epistola Joannis Tertia - caput 1 - finis


Biblia SacraEpistola Joannis Tertia